IMG_0170

Dumitru Crudu:
1. Din Calidor de Paul Goma2. Arta refugii de Paul Goma

3. Zbor frânt de  Vladimir  Besleagă

3. Povestea cu cucoşul roşu deVasile Vasilache

4. Vămile de Serafim Saca

5. Un hectar de umbră pentru Sahara de Vlad Ioviţă

6. Clopotniţa de  Ion Druţă

7. Ţesut Viu, 10 x10 de  Emilian  Galiacu-Păun

8. Turnătorul de medalii de Anatol Moraru

9. Pizdeţ de Alexandru Vakulovski

10. Iepurii nu mor de Ştefan Baştovoi

 

Gheorghe Erizanu