Gheorghe Erizanu Când miercuri era joi.

Etichetă / Aristofan

Au mai fost lupte crâncene în Republica Moldova. În anii 50 ai secolului trecut. Pe atunci, se arătau cumplite și sângeroase. Așa credeau martorii oculari. Scriitorii. Tabăra basarabeană îl avea ca vârf de lance pe Bucov. Emilian Bucov, scriitor basarabean, care debutează în interbelic, asemănat cu Geo Bogza. Ulterior devine tribun al realismului socialist. Tabăra […]

Continuă lectura

Gheorghe Erizanu

E din Banchetul lui Platon. Și o povestește Aristofan, dramaturgul. Cândva zeii se aflau în ceruri. Oamenii erau jos, pe pământ. Oamenii erau fericiți. Nu aveau dorințe neîndeplinite. Erau perfect mulțumiți. Eram întregi. Aveam două capete, patru mâini și patru picioare. Era alcătuirea perfectă a doi oameni alăturați. Contopiți într-o singură ființă. Existau trei variante […]

Continuă lectura

Gheorghe Erizanu