Sunt aproape o sută de ani de la acele cronici, reportaje din presa interbelică. „Orient-Radio (Rador)”, „Aurora”, „Dreptatea”, „Adevărul”, „Universul”, „Viața Basarabiei” pe de o parte scriau:

„Chisinău – În vederea restabilirii vieții economice normale în provincia noastră Camera de comerț și industrie din localitate a adresat tuturor băncilor locale un memoriu amănunțit, în care cere băncilor să-i acorde concursul lor binevoitor marei opere de normativare ce Camera o urmărește.” (1927)

„Aseară s-a ținut la ministerul de agricultură o importantă conferință prezidată de d.ministru I.Mihalache, pentru a lua în cercetare nevoile agricole ale Basarabiei.

(…)

S-a decis apoi înființarea unui institut agricol superior la Chișinău.

Se vor da de asemenea fondurile necesare pentru parcelarea terenurilor din Basarabia…” (1930)

„Plugarul roș”, „Izvestia”, „Pravda”, „Cervoni oraci”, „Sovietskaia Moldavia” pe de altă parte scriau:

„La noi proletariatu șâ țărănimea prăzdnuiește 10 ani de la slobozârea lor de la împărați, boieri capitaliști.

La dânșii cinovnicii, jăndărmii șâ șpionii prăzdnuiesc 10 ani, dicând âi ocupatâ cu sâla Basarabia. Nimi nu știi dici asta să cheamă sărbari, pintrucâ apucarea Basarabiei este prădăciunea cei mai mari.

(…)

La noi în legăturâ cu organizarea Republicii Moldovenești moldovenii au putințâ a grăi, a sâ învăța și a sâ deștepta în limba moldovenească de baștinâ.

La dânșii, fiindcâ Basarabia âi ocupatâ di români, moldovenii au voi sâ nu grăiascâ șâ să nu ânțăleagâ nicâ în limba lor di baștinâ – moldoveneascâ.” (1927)

Așa spun cărțile.

CRONICA BASARABIEI 1918 – 1944 de Vlad Darie și Mihai Potârniche (Agenția Moldpresa, 2012)

Pentru Cartea zilei, PublikaTV

Gheorghe Erizanu