Când aterizezi la aeroportul din Chișinău ești întâmpinat de:

1. trei cumetre, îmbrăcate în verde, care privesc lung și iscoditor la pasagerii care coboară pe pământul lor. Sunt la 50 de metri de avion. Una e cu o mătură în sus. Un fel de onor al măturatului.

Și privește.

Alta e cu o căldare albastră. Pusă la picioare.

Și privește.

A treia e cu mâinile încrucișate.

Și privește.

2. vreo zece-doisprezece grăniceri amestecați cu polițiști.

Care privesc și ei.

3. restul personalului aeroportului, aflat pe pistă sau în zonă. Toți se opresc din ceea ce făceau. Bănuiesc că făceau cândva ceva.

Și privesc.

E o încremenire a Moldovei. Ca în Druță. Ion Druță.

Gheorghe Erizanu