În 1998 – după lungi drumuri, argumente și discuții – editorii, librarii și bibliotecarii au reușit să obțină scutirea de TVA pentru carte (cu excepția celei erotice și publicitare). De la legiuitorii de atunci. Care erau agrari, intelectuali, integriști, democrați și ce-o mai fi suportat istoria Basarabiei. A fost un argument pentru cultură și lectură.

În 2012 Republica Moldova a fost luminată de atâta cultură și alte aparate cerești care emană IQ din oficiu, încât legiuitorii noștri liberali, democrați și liberali-democrați au considerat că bugetul de stat, într-o perioadă austeră, poate fi aurit cu banii din cartea pentru copii.

După mine, ținând cont de grija mare pe care o are editorul Iurie Bârsa pentru situația demografică din 2050 în Republica Moldova, ar fi bine ca și cartea erotică să fie scutită de TVA. Poate grijile editorului vor fi mai puțin dramatice. Pe de altă parte, ar zice legiuitorii noștri liberali, democrați, liberali-democrați, socialiști, poate și cei komuniști, iepurii nu citesc literatură erotică. Și au o situație demografică bună.

Iepurii nu citesc cărți. Nu au țară. Și nici TVA. Doar vânătorul are grijă de situația lor demografică.

Copii noștri, ca să nu fie cumva mai deștepți ca noi și să-i iubim ca pe niște iepurași, trebuie ținuți departe de carte. Să scumpim cartea pentru copiii de 3 – 6 ani cu 20 la sută! Să-i ținem departe  de carte! Și atunci, deodată, toți, vor da năvală la pubertate peste Em.Galaicu-Păun, Mircea Cărtărescu, Gheorghe Crăciun și Marcel Proust.

Mai jos, mai jos, un pic, aveți factologia vânătorilor după mistreți și cerbi. Ei vor zice că e vânătoare regală. De fapt, eufemistic vorbind, vânatul lor se numește măcel într-un țarc.

Factologia modificărilor făcute în Codul Fiscal din anul 2012

Conform  punctului  20, Capitolul 4, Titlul III al Codului Fiscal al RM din 2012 scutită de TVA este:

producția de carte și publicațiile periodice ( cu excepția celor cu caracter publicitar și erotic) de la pozițiile tarifare 4901 și 4902, precum și serviciile de editare a producției de carte și a publicațiilor periodice, cu excepția celor  cu caracterul menționat;

Pozițiile tarifare 4901 și 4902 sînt specificate in Secțiunea X, capitolul 49 al Nomenclatorului mărfurilor din RM.

4901-     CĂRŢI, BROŞURI ŞI TIPĂRITURI SIMILARE,  CHIAR ÎN FOI VOLANTE :

4901.10 – În foi volante, chiar pliate

– Altele:

4901.91 – Dicţionare şi enciclopedii, chiar în fascicule

4901.99 – Altele

4902 –    ZIARE ŞI PUBLICAŢII PERIODICE IMPRIMATE, CHIAR ILUSTRATE SAU CARE CONŢIN MATERIAL PUBLICITA:

4902.10 – Cu  cel puţin 4 apariţii pe săptămână

4902.90 – Altele

În acest nomenclator este specificată poziția tarifară 4903.  Mărfurile incluse în această poziție tarifară nu sunt scutite de  TVA.

4903 –    ALBUME SAU CĂRŢI CU ILUSTRAŢII ŞI CĂRŢI DE DESENAT SAU COLORAT, PENTRU COPII.

Codul Fiscal de anul trecut era în următoarea redacție:

scutită de TVA este: producția de carte și publicațiile periodice ( cu excepția celor cu caracter publicitar și erotic), precum și serviciile de editare a producției de carte și a publicațiilor periodice, cu excepția celor  cu caracterul menționat;

Notă: Lipsea mențiunea:  de la pozițiile tarifare 4901 și 4902.

Gheorghe Erizanu