Citea. Nu mai citește.

Pe timpuri, șoferii din satele Basarabiei, care, sociologic vorbind, formau clasa medie rurală, erau cititori fideli. De romane polițiste, de romane de dragoste, de romane istorice, de romanele lui Druță, de romanele lui Busuioc. Citeau în rusă. Citeau în română. Acei șoferi sunt pensionați. Cei care au venit nu mai citesc.

Profesorii rurali citeau. Medicii rurali citeau. Șoferii rurali citeau. Pădurarul citea. Nu citeau tractoriștii. Nu citeau mulgătoarele. Nu citeau cei din brigada a șasea, care prășeau grădina de legume. Nu citeau cei din brigada a doua, care erau la legat la vie. Dar brigadirul, zvenovoiul, contabila kolhozului citeau. Citea librara de la „Luminița” din sat. Nu citeau ei foarte mult. Nu citeau ei foarte calitativ. Dar puteai spune: „Garajul citește”.

Popor, unde-i garajul?!

Gheorghe Erizanu