„Extras din Pocesul verbal nr.1

al şedinţei Consiliului Naţional pentru Aprobarea Manualelor

21 aprilie 2011

Consiliul Naţional pentru Aprobarea Manualelor hotărăşte:

Se aprobă rezultatele evaluării manuscriselor ofertelor de manuale prezentate în cadrul licitaţiei nr. 1608/10 din 11 februarie 2011 „Elaborarea, editarea şi achiziţia manualelor şcolare pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal” după cum urmează:

Nr.d/o                  Editura ofertantă                Conţinut (Puncte)                          Preţ (Puncte)

Lotul nr. 1 Limba şi literatura română (maternă), cl.II
1 Cartier 58,00 66,95
2 Prut Internaţional 66,60 90,21
3 CARTDIDACT 43,60 90,38
4 Ştiinţa 85,40 100,00
Lotul nr. 2 Limba şi literatura rusă (maternă) , clasa II
1 Ştiinţa 91,80 100,00
Lotul nr. 3 Limba şi literatura română (şcoala cu predare în limba rusă), clasa II
1 ARC 70,40 100,00
2 Lumina 87,60 96,97
Lotul nr. 4 Matematica, clasa II
1 Lumina 83,40 94,84
2 Prut Internaţional 89,80 100,00
Lotul nr. 5 Ştiinţe, clasa II
1 Prut Internaţional 94,60 80,57
2 Epigraf 67,60 100,00
Lotul nr. 6 Educaţie plastică, cl.II
1 ARC 96,20 100,00
Lotul nr. 7 Educaţie muzicală, clasa II
1 Ştiinţa 97,00 95,41
2 Editera Prim 39,80 80,52
3 Epigraf 72,20 100,00
Lotul nr. 9 Geografia, clasa VI
1 ARC 97,40 100,00
2 Lumina 77,80 86,24
3 Cartier 73,40 93,58
4 Ştiinţa 85,40 91,90
Lotul nr. 10 Matematica, clasa VI
1 Lumina 78,20 100,00
2 Prut Internaţional 83,80 98,74
Lotul nr. 11 Informatica, clasa IX
1 Ştiinţa 91,00 100,00
Lotul nr. 12 Literatura universală (şcoala cu predare în limba rusă), clasa X
1 Lumina 85,60 100,00
Lotul nr. 13 Literatura universală (şcoala cu predare în limba română), clasa XI
1 Litera AVN 65,40 100,00

3. Se propune Direcţiei tehnologii informaţionale şi asigurare didactică şi Fondului Special pentru Manuale să modifice pentru următoarele concursuri de elaborare a manualelor şcolare documentele de concurs la capitolul evaluarea şi selectarea ofertelor stabilind pragul minim de calificare a ofertelor la componenta „Calitatea manuscrisului” de 80% din totalul de puncte prevăzut de instrumentul de evaluare aplicat.

4. În baza Regulamentului „Cu privire la evaluarea şi selectarea manualelor pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal” (Hotărîrea Guvernului nr. 448 din 09.04.1998 (cu modificările ulterioare), punctul 36, se propune Ministerului Educaţiei să organizeze o nouă evaluare a ofertelor depuse pentru Lotul Nr. 8 Limba şi literatura română (maternă) clasa VI.”

Aici am închis ghilimelele. Sunt ale lor. Și încerc azi să le respect intimitatea.

Gheorghe Erizanu