Cu ceva timp în urmă am propus Parlamentului Republicii Moldova niște modificări ce țin de activitatea editorială: introducerea într-un câmp al legii pentru noile forme de cărți (ebook, audiobook).  Secția analiză și studiu parlamentar ne prezintă situația din câteva țări:

„NOȚIUNILE DE CARTE ELECTRONICĂ (E-BOOK) ȘI AUDIOBOOK ÎN  PRACTICA INTERNAȚIONALĂ

În Austria, Legile relevante în acest domeniu sunt Legea mass-media, Legea

drepturilor de autor și a Legii de stabilire a prețurilor de carte, dar aceste legi nu

includ definiții de cărți electronice și audio cărți.

Legea privind impozitul permite reducerea TVA-ului la 10% pentru cărți

tipărite, în timp ce pentru cărți electronice și cărți audio consumatorul trebuie să

plătească TVA-ul de 20%.

În Grecia, nu există nicio lege sau act legislativ anume care să definească

noțiunile de carte electronică (e-book) sau audiobook. Cu toate acestea, în

conformitate cu Centrul Național al Cărții (EKEBI,) cartea electronică (e-book)

este considerată un text, o imagine publicată în format digital, un produs ușor de

citit de pe computer sau alte dispozitive digitale. Cărțile electronice sunt de obicei

pe dispozitive hardware cunoscute sub numele de e-readere sau dispozitive e-book.

În conformitate cu legislația actuală, cărțile electronice (e-book) sunt

considerate a fi un serviciu electronic. Prin urmare, TVA-ul pentru o carte

electronică este cota standard de 23%, în timp ce cărțile tipărite de 6,5%, deoarece

acestea sunt considerate a fi bunuri culturale. Autorii locali nu sunt scutiți de plata

TVA.

În Franța, noţiunile de carte electronică(e-book) sau audio-book (carte audio)

nu sunt definite, ca atare, de lege. Există, totuși, o definiție fiscală pentru noţiunea

de carte, prin care cartea este definită ca totalitatea scrierilor, ilustrate sau nu, care

reproduce o muncă intelectuală a unuia sau mai multor autori în vederea studierii

(predării), difuzării gândurilor şi a culturii, oricare nu ar fi suportul, în forma sa pe

hârtie, audio sau electronică (descărcată de pe Internet sau furnizată pe suportul

fizic: fişier, disc compact, CD sau stickul de memorie). Ea trebuie să fie compusă

din elementele componente, având acelaşi scop, care nu pot fi disociate sau

vândute separat (lucrări care conţin discuri, filme sau diapozitive, de exemplu).

Prețul public de vânzare al unei cărți, tipărite sau electronice, depinde de

statutul său fiscal:

• Cartea care beneficiază de un preţ unic http: //vosdroits.service public.fr/

professionnels-entreprises/F22713.xhtml, este supus unui TVA redus stabilit

la 5,5% (sau 2,1% în Corsica, Guadelupa, Martinica și Reunion), cu excepția

publicațiilor care, din cauza conţinutului său pornografic sau violent, sunt interzise

vânzării către minori, expunerii publice sau publicităţii, și sunt impozitate la rata

integrală de 20%.

În Elveția, nu există nicio lege sau act legislativ ca atare, cu privire la

definirea conceptului de e-book sau audiobook. Legea federală privind dreptul de

autor si drepturile conexe nu spune nimic despre modul de publicare a unei lucrări.

Cărțile electronice (ebook) și cărți audio(audiobook) sunt fișiere de date

electronice, care sunt, de obicei, distribuite prin linii de date (data lines). Sistemul

armonizat a nomenclatorului de mărfuri nu are o poziție tarifară pentru fișiere

electronice. Prin urmare, atâta timp cât aceste fișiere electronice de date nu sunt

înregistrate pe un suport de date, nu sunt supuse legislației din domeniul vamal

elvețian. Poziția tarifară pentru suport de date înregistrate este în mediu 8523.49.

Ebook-reader (dispozitiv electronic pentru a citi cărțile electronice ) sunt clasificate

la poziția tarifară 8543.70.

Legislația portugheză, nu definește noțiunile de e-book sau audiobook, deși

aceste tipuri de cărți sunt reglementate de Codul drepturilor de autor și a

drepturilor conexe. Nu există poziții tarifare în nomenclatorul de mărfuri.

În Polonia nu există nicio reglementare legală cu privire la noțiunile de

cărți electronice sau audio cărți. Nu există nici poziții tarifare în nomenclatorul

de mărfuri pentru cărți electronice și audio cărți. TVA-ul pentru cărți pe suport de

hârtie este de 5%.TVA-ul pentru cărți electronice și cărți audio este de 23%, în

cazul în care acestea sunt oferite ca fișiere pentru a fi descărcate de pe paginile web

și, prin urmare, considerate ca servicii furnizate pe cale electronică. Cota redusă de

TVA de 5% se poate aplica pentru cărți oferite pe disc, bandă sau alte suporturi,

cu ISBN. Tariful TVA pentru e-cărți și cărți audio oferite în acest fel și, prin

urmare, tratate ca o livrare de bunuri pot fi reduse. Cărțile electronice (e-book) și

audiobook produse de autori locali nu sunt scutite de TVA.

În Lituania, nu există nici un act legislativ care definește conceptul de carte

electronică și audiobook. În conformitate cu Terms Bank (Baza de termeni) din

Lituania (gestionat de Comisia și Oficiul Seimas-ului privind limba de stat) o carte

electronică (e-book) este o carte compilată în format digital care poate fi citită de

pe ecranul computerului. Cartea audio nu este definită în Terms Bank.

Nu există poziții tarifare în nomenclatorul de mărfuri pentru cărți electronice

și cărți audio. TVA-ul pentru cărți electronice și audio este supus cotei standard

de 21%. TVA-ul pentru cărți pe suport de hârtie este de 9%. Autorii locali nu sunt

scutiți de TVA.

În Letonia, Finlanda, Ungaria nu există nici un act legislativ care ar

defini conceptul de carte electronică și audio. Cărțile electronice sunt supuse ratei

standard de 21% în Letonia și 24% în Finlanda, 27% în Ungaria în timp ce TVA

pentru cărțile printate este de 12% în Letonia și 10%, în Finlanda și de 5 % în

Ungaria. Autorii locali nu sunt scutiți de TVA.

Legislația din Slovenia nu definește în mod explicit termenii de carte

electronică și de carte audio. Acești termeni sunt definiți doar în dicționarul sloven

de terminologie din domeniul bibliotecar.

– Carte electronică este o monografie pe suport electronic, în special pe discuri

optice, în Internet.

– Carte audio este o transcriere audio a textului dintr-o carte. Cărți electronice sunt

impozitate la o rată de impozitare generală (22%). Autorii locali nu sunt scutiți de

TVA.”

Secția analiză și studiu parlamentar

Direcția generală informațional – analitică

Gheorghe Erizanu