Academia de Științe a Moldovei, după 60 de ani de liniște, a născut un omagiu muzical. Versurile pentru un asemenea eveniment național puteau fi scrise doar de Academicianul Numărul Unu al RM, președintele Academiei de Științe a Moldovei: acad. Ion Tighineanu.

Oda Academiei are versurile următoare (refrenul trebuie cântat optimist, înălțător, științific, cu maximă mândrie):

ACADEMIA – SIMBOL AL NAȚIUNII

Știința vine din străvechi milenii,

S-ajute seminția omenească,

Cum să o facă să cunoască lumea,

Și cum pe sine ea să se cunoască.

Refren:

Academia e simbolul rațiunii,

Al căutărilor și al gândirii hram,

Cetatea consacrării și a înțelepciunii,

Un stâlp ce ține cerul unui Neam.

Cunoașterea e scutul națiunii,

Un scut la vremi de cumpănă și-atacuri,

E pavăza ce leagă-n veci străbunii

De strănepoții lor de peste veacuri.

Refren:

Academia e Palatul Cercetării,

E adevărul ce ghidează un popor,

Al națiunii suflet și trăinicia țării,

Mândria noastră azi și-n viitor!

Oficial:

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei a propus ieri, 29 aprilie 2021, interpretarea compoziției muzicale „Academia – simbol al națiunii” la inaugurarea conferințelor științifice organizate de AȘM și susținerea lecțiilor publice în cadrul AȘM.

În contextul aniversării a 60-a de la fondarea instituției, melodia compozitorului Constantin Rusnac, profesor universitar și Doctor Honoris Causa al AȘM, scrisă pe versurile acad. Ion Tighineanu, reprezintă un omagiu adus Academiei de Științe a Moldovei.

Compoziția muzicală „Academia – simbol al națiunii” în interpretarea Orchestrei Simfonice Naționale (Director artistic și prim-dirijor acad. Gheorghe Mustea) a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” este disponibilă aici.

Date istorice: prima instituție de stat din RM care a avut propriul imn a fost Casa de nebuni din Costiujeni.

Erată: am aflat după studii academice îndelungate și temeinice că ASM are, totuși, un imn. Vechi. Pe versurile lui Dumitru Matcovschi. Noua odă este, după cum a decis înaltul for academic, doar pentru debutul oficial al conferințelor științifice prilejuite de cei 60 de ani ai AȘM.

Gheorghe Erizanu