Premierul Filat credea că Gheorghe Duca e liberal-democrat. Președintele Ghimpu credea că Gheorghe Duca e liberal. Președintele Voronin credea că Gheorghe Duca e komunist. Speakerul Diacov credea că Gheorghe Duca e democrat.

Gheorghe Duca este președintele Academiei de Științe a Moldovei. În două mandate consecutive.  Primul mandat de 4 ani a început la 5 februarie 2004.

La 15 iulie 2004, în primul mandat Duca, este aprobat Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova. Este majorat de la 4 la 6 ani mandatul președintelui și stipulat că președintele nu poate exercita mai mult de două mandate consecutive.

Articolul 82. Președintele Academiei de Științe (din Codul cu privire la știință)

(1) Președintele Academiei de Științe este ales de Asamblee prin vot secret, pentru o perioadă

de 6 ani (dar cel mult pentru două termene consecutive), dintre membrii titulari ai Academiei de Științe. El este responsabil în fața Asambleei și Guvernului de activitatea sa. Procedura alegerii președintelui Academiei de Științe este stabilită de Statutul Academiei de Științe.”

La 21 februarie 2008 Gheorghe Duca este reales președinte AȘM pentru un mandat de 6 ani.

La 12 martie 2013, în al doilea mandat Duca,  este aprobat prin Hotărârea Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei  Statul AȘM.

Articolul76 din Statut spune:

„Preşedintele Academiei este ales de Asamblee prin vot egal, secret şi liber exprimat pentru o perioadă de 6 ani (dar cel mult pentru două termene consecutive) dintre membrii titulari ai Academiei. El este responsabil în faţa Asambleei şi Guvernului de activitatea sa.”

AȘM îi scrie o scrisoare la începutul acestui an președintelui Parlamentului. Academicienii voiau să se consulte cu parlamentarii dacă Gheorghe Duca este la primul sau la  al doilea mandat.

Scrisoarea parcă întreabă consultativ:

„Potrivit legislației vechi a Academiei, dar și în conformitate cu noul Cod al științei și inovației, funcția de președinte nu poate fi ocupată mai mult de două mandate consecutiv, însă în legislație este o neclaritate care necesită explicația avocaților parlamentari. În noul Cod se menționează de două mandate consecutive de 6 ani fiecare”.

Și constată imperativ:

”…considerăm că academicianul Gheorghe Duca poate participa la concursul pentru alegerea în funcția de președinte al Academiei de Științe din Moldova pentru cel de-al doilea termen consecutiv de 6 ani”.
Comisia juridică a Parlamentului se dă cu părerea.

сканирование0002сканирование0003

Dar constată la sfârșit că această scrisoare nu are nicio valoare.

* * *

Au mai fost niște scrisori în Academia Cațavencu în perioada Caragiale. Problema acestor scrisori a depășit cadrul juridic al AȘM. Și al Republicii Moldova. E vorba de o chestie morală.  Nu e vorba de moralitatea academicianului Duca. E vorba de moralitatea AȘM.

Gheorghe Erizanu