Despre amenințările la adresa jurnaliștilor angajați în lupta anticorupție

PEN Centrul din Republica Moldova – filiala Asociației Mondiale a Scriitorilor cu sediul la Londra – protestează vehement împotriva amenințărilor și intimidărilor la care sunt supuși în ultimul timp colegii noștri, scriitorii şi jurnaliştii Constantin Cheianu – membru în Comitetul Executiv al Centrului PEN din Moldova -, și Vasile Năstase, preşedinte al Asociaţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „Apollo” de la Chișinău, precum și alți confrați din mass-media. Avem toate motivele să credem că aceste amenințări anonime și lașe cu răfuiala fizică provin din partea unor structuri politice sau economice sau a unor persoane aflate în spatele lor deranjate de analizele și luările de atitudine ale acestor ziariști împotriva afacerilor ilegale și corupției din sistemul de justiție al Republicii Moldova.

Libertatea de exprimare este un drept fundamental, fixat în Constituția Republicii Moldova, pe care instituțiile statului au datoria să-l asigure și protejeze. Amenințările și intimidările pe care le suportă jurnaliștii vin în contradicție cu angajamentele pro-europene asumate de Republica Moldova.

Cerem instituțiilor de drept din Republica Moldova să-i identifice pe autorii acestor acte revoltătoare, menite să închidă gura presei, și să întreprindă toate măsurile care se impun pentru contracararea lor.

Prezenta Declarație a PEN Centrului din Republica Moldova va fi remisă instituțiilor europene, organizațiilor internaționale specializate în apărarea drepturilor omului, precum și filialelor PEN Centrului Internațional din întreaga lume.

Chișinău, 17 iulie 2013

Gheorghe Erizanu