Dimineața, pe 21 martie, am transferat 200 de lei pentru procurarea documentelor de achiziție pentru licitația Ministerului Culturii nr. 612/12 din 5 aprilie. Am prezentat dispoziția de plată. Dar contul nu era corect indicat în documentație. Ministerul Culturii era ocupat cu Mărțișorul. Și în haosul festivalului au încurcat cifrele. După amiază am mai făcut un transfer de 200 lei. Pe alt cont.

Pe 27 martie am primit documentele de licitație.

Pentru anul 2012 în bibliotecile Republicii Moldova vor intra următoarele cărți:

„MINISTERUL CULTURII al REPUBLICII MOLDOVA

Hotărîrea

Colegiului Ministerului Culturii

nr._01____din 28 februarie 2012

Cu privire la examinarea şi aprobarea Programului editorial 2012

Nr.d/o Autorul şi titlul cărţii

1. Suceveanu A. Jurnal de bord: Proză şi poezie

2. 2. Bogatu Ion. Vînătoarea bourului

3. Botezatu Eliza. Dumitru Matcovschi – poetul şi prozatorul

4. Butnaru Leo. Legea scrînciobului…

5. Vasilcău Traian. Călugăr fără schit: Poezii

6. Cenuşă Zina. Povestiri

7. Codreanca Lidia. Nufăr îngheţat: Poezii

8. Diordiev Ion. Culegînd frumoasele poveţe: Poezie

9. Grosu Valeria. Zicerea pămîntului

10. Hîncu M. Antologie de poezie româno-spaniolă

11. Hlib Lidia. Piese pentru copii

12. Mânăscurtă I. Carte de eseuri (60 ani de la naştere)

13. Melnic Ştefan. Satana pe pămînt: Proză

14. Moraru Haralampie. Viaţa de mai tîrziu. Proză

15. Paladi Tudor. Metafora între cuvînt şi dram: Eseuri

16. Portas Valentin Mondirul : Fabule

17. Rău Alexe. Poeme

18. Exupery A. de Saint. Micul Prinţ/ Trad. de I.Creţu

19. Slutu Nina. Poezii

20. Ştirbu Titus. Eram un bob şi eu: Poezii

21. Zbîrciog Vlad. Eminescu, eternă statuie a spiritului: Eseuri

22. Roibu Nicolae. Nevoia de oameni: Publicistică

23. Strîmbeanu Andrei. Culegere de dramaturgie

24. Fabian Nicolae. Poezii

25. Grama Steliana. Memoria sugativei: Eseuri

26. Ghimpu Dina. Teatrul “Eugen Ionesco”: Istoria unei disidenţe

27. Ungureanu Larisa. Portrete în timp

28. Taina vieţii mele: 70 ani Mihai Dolgan

29. Bîrădeanu Lucreţia. Scrisori din Paris (lb franceză)

30. În memoriam. Cataraga Tudor: Album

31. Dascăl Ion. Partituri

32. Neamţu Petre. Metodă pentru acordeon

33. Rusnac Constantin. Coruri

34. Patrimoniul cultural imaterial al RM: Studiu ştiinţific

Preşedintele Colegiului ,

Ministerul Culturii Boris FOCŞA

1. Condiţii de editare a cărţilor:

Volum (coli de tipar) 5/ex

Tirajul (cantitatea) 1000/ex.

Formatul cărţii A5

Culoarea text 1

Hîrtie text (ofset 70gr sau ofset 80gr.)

Hîrtie copertă 250gr, carton, culoarea 4+1 lac UV

Denumirea mărfurilor /serviciilor

redactarea tehnică;

redactarea literară;

lucrul cu autorul;

prezentarea grafică şi artistică a copertei şi întregii ediţii;

servicii poligrafice,

cusutul cărţii.”

Citat închis.

Gheorghe Erizanu