Cărțile anului 2011 ale editurii Cartier, propuse pentru premiile Uniunii Scriitorilor din Moldova:

Proză

Emilian Galaicu-Păun – „Țesut viu. 10 x 10” (roman)

Anatol Moraru – „Nu mă tentează” (proză scurtă)

Poezie

Nicolae Leahu – „Alungarea muzelor din cetate”

Eseu

Tamara Cărăuș – „Capcanele identității”

Debut

Oleg Serebrian – „Cântecul mării” (roman)

Opera omnia

Matei Vișniec – „Opera poetică”, 2 vol.

Gheorghe Erizanu