„Viniri, 23-li di Brumaru, sahatea 16, va s-hiba parastasita la Panayirlu di Carti „Gaudeamus” di Bucureshti cartea alu Nicolas Trifon „Aromânii: pretutindeni, nicăieri/ Armanjlji iutsido, iuva” alancita la Editura Cartier.

Parastasearea va s-hiba adrata la Pavilionul Expozitsional, Sala Centrala, aleea Vasile Voiculescu, stand 20B, Editura Cartier.

La parastaseari va sa zburasca istoriclu Andrei Pippidi, poetlu Emilian Galaicu Paun, A. Gica. Va s-apandaseasca authorlu.

Cartea alanci prota Frantsie la anlu 2005 cu numa „Les Aroumains un peuple qui s’en va”, editura Acratie. Tu 2011 cartea fu apridusa tu sarba di Lila Cona. Tora fu apridusa pi limba romana di Adrian Ciubotaru. Easti unu mari amintaticu culturalu ca aesta carti mushata shi obiectiva va s-poata s-hiba ghivasita Romania.

Tu furtie putets s-videts capachea a cartiljei. Easti una mari haraua ca numa a cartiljei easti tricuta sh-pi armaneashti.

Dumanica, 25-li di Brumaru, sahatea 17, Nicolas Trifon va s-hiba oaspi la Sutsata Culturala Armaneasca di Bucureshti ti una parastaseari a cartiljei tu lumea armaneasca.

Va ashtiptamu!”

Iar de mâine cartea este în Librăriile Cartier. E la preț promoțional: 138 lei. Pentru noiembrie. Altfel, prețul de vânzare e de 172 lei. Pentru Republica Moldova.

Gheorghe Erizanu