O datorie mai veche. O repar azi. Statistica pieței editoriale din Republica Moldova pentru 2014 o puteți accesa pe Statistica editoriala 2014.

Gheorghe Erizanu