Romanele-mamut ale lumii:

În căutarea timpului pierdut de Marcel Proust are 2860 de pagini.

În preajma revoluției de Constantin Stere are 2330 de pagini.

Cumplite vremi de Vladimir Beșleagă are 2226 de pagini.

Război și pace de Lev Tolstoi are 1680 de pagini.

Orbitor de Mircea Cărtărescu are 1480 de pagini.

Primul volum din romanul Cumplite vremi a apărut în 1985. Cu titlul Sânge pe zăpadă. Acest prim volum a mai avut încă două ediții. În 1990 la Editura Hyperion și în 2003 la Editura Litera.

„După mai bine de trei decenii, grație bunului Dumnezeu, care mi-a dăruit zile de trăit, am finisat cartea și acum vin s-o ofer atenției cititorului…”, spune autorul în Cuvânt de deschidere, scris la 11 mai 2016.

Verificarea corectitudinii istorice și redactarea trilogiei a durat aproape un an. Migăloasa muncă a fost făcută de Dorin Onofrei.

Vladimir Beșleagă cu volumul I din „Cumplite vremi”. 5 iunie 2017, Editura Cartier

Manuscrisul „Cumplite vremi”, iarna 2016

„Atunci, în acei ani, m-am retras din actualitate și, ca să nu mă las desființat ca autor, am scris-o… …abia după șapte ani de informare și documentare meticuloasă asupra marii tragedii a neamului nostru ce s-a produs la sfârșit de veac al XVII-lea – sacrificarea celei mai luminate minți a epocii, care s-a numit poetul, cronicarul și omul politic Miron Costin (1633 – 1691).” (Vladimir Beșleagă)

La 25 iulie Vladimir Beșleagă va împlini 86 de ani. Se va urca în Jiguliul lui de juma de veac și va trece Nistru, acasă, la Mălăiești. Ca să gospodărească prin grădină.

Departe de Chișinău.

 

 

Salvează

Salvează

Gheorghe Erizanu