Pregătim pentru tipar Codul contravențional. În colecția Cartier Juridic. Pe piață sunt o sumedenie de coduri. De ce ne-am aventurat într-un segment atât de înghesuit? Tradițional, codurile sunt scoase în format mare, cartonate, cu corp de literă mic, în ediții bilingve (rusă și română). Coperta, de obicei, e cu balacron roșu. Un fel de chirză sovietică. Ca pe timpuri. Sau sunt broșurile pe hîrtie de ziar, tipărite cu nonpareli. E oglinda justiției. Sovietice. Și actuale. Cartier a eliminat varianta rusă, chirza. Fiecare articol își are locul lui distinct în sumar. Coloncifrul devine și el un ghid de căutare. Cred că o carte atât de plictisitoare trebuie să fie elegantă. Plăcută. Comodă. Utilă. Și să încapă ușor în ”borsetcile” avocaților și judecătorilor, în mapele procurorilor. Codul contravențional a fost îngrijit de avocatul Vlad Roșca. Iar avocatul Gheorghe Golubaș a efectuat o schemă utilă pentru conducătorii auto. Codul va apărea în a doua jumătate a lui august. Iar schema va avea o altă ținută grafică. Deocamdată, vă propunem varianta de lucru. Pentru utilitate publică.

art.

Conţinutul contravenţiei

Amenda (lei)

Puncte de penalizare

Privare de permisul de conducere

 

arest

 

de la

până la

228.1

Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare

300

400

3

 

 

228.2

Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii

100

200

 

 

 

229.1

Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor

200

400

 

 

 

229.2

Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice

300

400

3

 

 

229.3

Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit

100

200

2

 

 

230.1

Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului

100

200

2

 

 

230.2

Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare

500

600

4

 

 

230.3

Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un astfel de număr

 

 

 

1 an

 

230.4

Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere

100

200

2

 

 

230.5

Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului vehiculului

20

60

 

 

 

231.1

Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare

1000

 

 

 

231.2

Conducerea vehiculului fără permis de conducere (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului)

1000

2000

 

 

 

231.3

Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule

2000

3000

 

 

 

231.4

Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare

1000

2000

3

 

 

231.5

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are permis de conducere şi care, totodată, este în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune,

 

 

 

 

15 zile

232.1

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă

100

2

 

 

232.2

Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere

 100

2

 

 

233.1

Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune,

 

 

 

3 ani

 

233.2

Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune,

3000 sau

 

3 ani

 

233.3

Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere,

1500

3000 sau

 

 

până la 15 zile

234.1

Eschivarea conducătorului de vehicul de la proba de determinare a stării de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, existînd temeiuri rezonabile de a presupune o astfel de stare, dacă fapta nu constituie infracţiune,

 

 

 

1 an   sau

până la 15 zile

234.2

Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane

Persoană fizică

 

 

 

900

1000

Persoană juridică

1500

2000

235.1

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie a motociclistului

300

400

3

 

 

235.2

Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere

300

400

3

 

 

236.1

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră

400

3

 

 

236.2

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră

600

4

 

 

236.3

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră

1000

5

 

 

237

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel

800

1000

4

 

 

238.1

Oprirea în locuri interzise

100

 

 

 

238.2

Staţionarea sau parcarea în locuri interzise

 

200

2

 

 

238.3

Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor

 

200

2

 

 

239

Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale

100

200

2

 

 

240.1

Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului de depăşire a vehiculelor, a exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă

100

200

 

 

 

240.2

Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie

500

600

2

 

 

240.3

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a altor prevederi ale Regulamentului circulaţiei rutiere

20

60

 

 

 

241.1

Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul

900

1000

4

 

 

241.2

Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie)

500

600

4

 

 

242.1

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri

800

5

 

 

242.2

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri

1000

6

 

 

243

Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier

 

 

 

1 an  sau

15 zile

244

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, prevăzute la art.237-239 din prezentul cod, care a generat pericolul unui accident de circulaţie

600

1000

4

 

 

245.1

Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum

100

200

 

 

 

245.2

Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la alin.(1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie

300

400

 

 

 

poate fi aplicat avertismentul

sancţiunea se aplică de agentul constatator al PR

Poate fi ridicat permisul de conducere

 

şoferul poate fi înlăturat de la conducere

 

sancţiunea se aplică de instanţa de judecată

 

poate fi reţinut automobilul si dus la parcare specială

 

 

 

Gheorghe Erizanu