Ieri Chișinăul și-a adus aminte de bibliotecare și cei câțiva bibliotecari. O dată în an, la 23 aprilie, bibliotecarele din Republica Moldova vin la Chișinău. Anul acesta reuniunea a avut loc la Teatrul Național „Mihai Eminescu”. Și ca în fiecare an Ministerul Culturii, Ministerul Educației și Asociația Bibliotecarilor oferă diplome de diferite grade unui număr impresionant de bibliotecare. Cam timp de o oră și ceva. Am înmânat și eu diplome. Pentru cele mai bune cărți în domeniu. Și am avut o stare de jenă. Bibliotecarele sunt scoase încet-încet din elita socială. Prin aceste diplome ministeriale. Prin lipsa de fonduri pentru achiziție de carte. Prin salarii mizere. Prin cărți fără valoare care intră în biblioteci. Prin devalorizarea omului de carte. Și prin această profesie damnată într-un sat moldovenesc, care în rândul ierarhic îi are în față pe primar, polițist, preot, lider de asociație, secretarul primarului, consilierul local, șeful organizației locale de partid de la guvernare, șoferul primarului, șeful organizației locale a komuniștilor, pădurarul, proprietarul barului de lângă club, diaconul, proprietarul barului din partea de sus a satului, ciobanul satului, văcarul satului, directorul școlii, sora medicală, șoferul ambulanței, profesorii…

 

Concursul Naţional

„Cele mai reuşite lucrări ale anului în

domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării”

 

În cadrul Zilei Bibliotecarului, marcate la 23 aprilie, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova a anunţat rezultatele Concursului Naţional „Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei ale informării”.

Comisia în componenţa:

 

Renata COZONAC – preşedinte

Valentina CHITOROAGĂ – membru

Ludmila CORGHENCI – membru

Gheorghe ERIZANU – membru

Ecaterina SCHERLET – membru

 

au examinat publicaţiile depuse pentru concurs.

 

Juriul a decis:

 

BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

Premiul I

„Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere”, colloquia bibliothecarius (2013 ; Bălţi). Faina Tlehuci – 90 de ani de la naştere = Faina Tlehuci – 90 years old : Colloquia bibliothecarius, 23 febr. 2013 / col. red.: Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; coord.: Elena Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”, 2013. – 204 p. : fig., fot., tab. ; 25 cm.

Antetit.: Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – [10] ex.

ISBN 978-9975-931-89-2 (eronat).

 

Premiul II

Raţă, Valeriu.

Biblioteca Municipală: portret din profil cultural : (Cronici, consemnări şi recenzii) / Valeriu Raţă ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski ; fot.: Vasile Şoimaru ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. „Foxtrot”). – 260 p. : fot. ; 24 cm.

Referinţe bibliogr. în text şi subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-120-13-5.

 

Premiul III

Index alfabetic : [pe subiecte] : la Clasificarea Zecimală Universală : (agricultură şi domenii adiacente) / Univ. Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Rep. Şt. Agricolă ; alcăt.: Natalia Gula ; resp. ed.: Ludmila Costin. – Chişinău : [UASM], 2013. – 97 p. ; 21 cm.

[50] ex.

ISBN 978-9975-64-253-8.

 

LUCRĂRI BIBLIOGRAFICE. BIBLIOGRAFII

Premiul I

Revista BiblioPolis. Bibliografie (2002-2012) / Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. – Ediţie specială a Revistei “BiblioPolis”. – 2012. – Nr 5.

 

Premiul II

Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă : Bibliografie / Bibl. Publică Raională „Alexandru Donici”, Orhei ; alcăt.: Elena Crudu, Elena Turcin. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 108 p. : fot., tab. ; 21 cm.

300 ex.

ISBN 978-9975-52-135-2.

 

Şpac, Ion.

Revista „Din trecutul nostru” (1933-1939) : Cercetări bibliogr. şi informative / Ion Şpac ; coord. şt.: Aurelia Hanganu ; red. bibliogr.: Diana Rotaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”, 2013 [Tipogr. „Foxtrot”]. – 215, [1] p. ; 20 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-120-16-6.

 

Premiul III

Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” (1974-2011) : Bibliografie / Inst. de Fitotehnie „Porumbeni”, Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.: Parascovia Vereşceac ; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Tătărescu ; resp. de ed.: Vasile Pojoga. – Chişinău : UASM, 2013 (Tipogr. „Print-Caro”). – 127 p. ; 26 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-64-255-2.

 

BIOBIBLIOGRAFII

Premiu I  n-a fost acordat

 

Premiul II

Mihail Muntean : Biobibliografie / Acad. de Muz. Teatru şi Arte Plastice, Biblioteca ; alcăt.: Vasilisa Nechiforeac, Svetlana Teodor, Irina Scorpan ; coord.: Rodica Avasiloaie ; red. bibliogr.: Svetlana Teodor ; contribuţii bibliogr.: Matvei Braşovean [et al.]. – Chişinău : AMTAP, 2013 [Tipogr. „Primex Com”]. – 175 p. : fot., fot. color, [1] f. port. ; 21 cm.

Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-9886-5-0.

 

Eugen Mamot : [compozitor] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă” ; alcăt.: Sabina Dodul ; ed. îngrijită de Claudia Balaban. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. „Grafema Libris”). – 159 p. : fot. ; 21 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-52-159-8.

 

Premiul III

Ilie Botez : [inginer mecanic] : Biobibliografie / Elena Plăcintă ; ed. îngrijită de Zinaida Stratan ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroagă ; Univ. Tehn. a Moldovei, Biblioteca. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2013. – 175, [1] p. : fot. ; 21 cm. – (Personalităţi universitare în ştiinţă şi tehnică).

50 ex.

ISBN 978-9975-45-265-6.

 

 

LUCRĂRI ÎN ALTE DOMENII

 

Premiul I

Colesnic, Iurie.

Chişinăul din inima noastră / text, foto: Iurie Colesnic ; cop.: Brânduşa Kolesnik ; Bibl. Municipală „B.P.Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. „Foxtrot”). – 636 p. : fig., fot., tab. ; 26 cm.

Bibliogr.: p. 629-630 (P. 629-630. (65 tit. în lb. rom., rusă). – 100 ex.

ISBN 978-9975-120-17-3 (în cop. tare).

 

Premiul II

Petru Cărare – scriitor nonconformist : (exegeze literare) / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; concepţie, elab., antologare de Vitalie Răileanu ; coord.: Lidia Kulikovski ; bibliogr.: Margareta Cebotari. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. „Foxtrot”). – 238 p. : fot. ; 21 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-120-20-3.

 

Premiul III

Pavel Balmuş, sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual : [critic şi istoric literar] : (Exegeze literare completate de o biobibliografie) / Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”, Filiala „Onisifor Ghibu” ; concepţie, elab., antologare: Vitalie Răileanu ; bibliogr.: Margareta Cebotari ; coord.: Lidia Kulikovski. – Chişinău : [Grafema Libris], 2013. – 225 p. : fot. ; 26 cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-52-145-1.

 

DEBUT

Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie „Porumbeni” (1974-2011) : Bibliografie / Inst. de Fitotehnie „Porumbeni”, Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM ; alcăt.: Parascovia Vereşceac ; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Tătărescu ; resp. de ed.: Vasile Pojoga. – Chişinău : UASM, 2013 (Tipogr. „Print-Caro”). – 127 p. ; 26 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-64-255-2.

 

Premiul mare n-a fost acordat.

 

Gheorghe Erizanu